Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbetslös under pandemin? Vi erbjuder vägledning till nytt jobb!

Osby kommun har beviljats cirka en miljon kronor av ESF för att vägleda kommuninvånare som blivit arbetslösa under pandemin. Målet är att genom förstärkt vägledning stötta arbetslösa tillbaka till arbetslivet. Snart startar projektet och vi söker deltagare.

De ekonomiska medel som Osby kommun sökt och blivit beviljade av Europeiska Socialfonden, ESF, ska gå till projektet ”React EU - Förstärkt vägledning”. För att genomföra projektet söker nu kommunen efter personer som vill delta i aktiviteterna.

- Vi kommer att arbeta med gruppvägledning och erbjuda stöd till våra deltagare med fokus på karriärplanering och personligt ledarskap, säger Peter Nord som är studie- och yrkesvägledare på Osby kommun.

Förutom studie- och yrkesvägledningen kommer även utbildning om hur arbetsmarknaden fungerar och hälsovägledning att ingå. Totalt kommer cirka 30 personer, i 2–3 grupper, att erbjudas medverkan i projektet som startar i februari 2022.

För att få vara med som deltagare finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda där det första handlar om att man har blivit arbetslös under pandemin, det vill säga någon gång efter den 11 mars 2020, och är fortsatt arbetslös. Som deltagare måste man även vara bosatt i Osby kommun och inte ha någon annan insats via arbetsförmedlingen.

- Inom ramen för projektet ska vi också analysera kompetensförsörjningsbehovet lokalt tillsammans med näringslivsutvecklaren för att ta reda på vilken kompetens som arbetsgivarna i Osby kommer att behöva både på kort och lång sikt. Det hjälper oss att vägleda deltagarna rätt, berättar Pål Cederqvist som är verksamhetsutvecklare på Arbete- och välfärdsförvaltningen.

Läs mer om projektet React EU - Förstärkt vägledning

Bild