Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bekräfta ditt föräldraskap digitalt

Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida, istället för ett besök på kommunhuset.

Nukan ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige registrera sitt föräldraskap via sin dator eller mobil. Skatteverkets nya e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse kan användas för barn som föds från 1 januari 2022.

Föräldraskapet ska bekräftas inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet godkänner föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten.

Det går fortfarande bra att bekräfta föräldraskap genom ett besök på kommunhuset om ni till exempel inte har e-legitimation eller om det råder osäkerhet kring föräldraskapet.

Bekräfta att du blivit förälder - Skatteverket

Kontakt

  • Osby Kommun
    Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
    0479-52 80 00
    kommun@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild