Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nyhetsarkiv

 • Bild

  Ny prognos för nämndernas budget


  Under april månad gav kommunstyrelsen ett uppdrag till Hälsa och välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en åtgärdsplan kring besparingar, då de har ett budgetunderskott. Vid kom...
 • Bild på en kvinna och man framför dator

  Så ska det nya verksamhetscentret heta


  I december 2019 antog kommunfullmäktige en strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning i Osby kommun. Planeringen för ett nytt center riktad mot integration, arbete och kompetensförsörjn...
 • Bild

  Osby kommuns företagsklimat mest förbättrat i Skåne


  Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen mäter var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Nu presenter...
 • Bild

  Solcellsföreläsning via webben


  Funderar du på att installera solceller? Eller är du allmänt nyfiken på tekniken? Då kan du titta på en webbföreläsning om solceller den 2 juni.
 • Bild

  Klicka inte på cirkulerande faxmejl


  Det cirkulerar just nu mejl som ser ut att vara från kommunen där du uppmanas klicka på en länk för att visa ett fax. Klicka inte på denna länk.
 • Bild

  Större möjlighet att testa omsorgspersonal för covid-19


  Osby kommun och Region Skåne följer den nationella strategin att öka antalet provtagningar vid misstänkt smitta av covid-19. Det innebär att Region Skåne har öppnat upp möjligheten för provtagning på ...
 • Bild

  EkoBi-mattan i final


  InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor ...
 • Bild

  Osby kommun klättrar i årlig miljörankning


  Sedan 2008 sammanställer Aktuell Hållbarhet en årlig miljörankning av Sveriges kommuner. I år har Osby kommun klättrat hela 98 placeringar från föregående år och hamnat på plats 139 av 290.
 • Bild

  Annorlunda simskola i sommar


  Vanligtvis erbjuder kommunen alla barn från sex år vara med i sommarsimskolan under tre veckor. I år blir denna simskola annorlunda till följd av covid-19.
 • Bild

  Företagare har betygsatt kommunens service


  I den landsomfattande undersökningen Insikt får Osby kommun betyget 70 av 100. Kommunen sjunker därmed i rankingen av service till företagare från året innan.
 • Bild

  Krisberedskapsveckan har aldrig varit mer aktuell


  Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns krisberedskapsveckan som i år genomförs 11-17 maj.
 • Bild

  Covid-19 påverkar feriepraktik inom äldreomsorgen 


  Med anledning av Covid-19 har Osby kommuns krisledningsgrupp, på inrådan från SKR (Sveriges kommuner och regioner), beslutat att dra in feriepraktikplatser inom äldreomsorgen.
 • Bild

  Fortsatt stopp för uthyrning av kommunens lokaler


  För att minska smittspridning, skydda våra riskgrupper och på bästa sätt använda kommunens resurser görs vissa förändringar i kommunens verksamheter. Kommunens lokaler hyrs sedan i början av april int...
 • Bild

  Student och skolavslutningar i Osby kommun 2020


  Med anledning av Covid -19 kommer studentfirandet och skolavslutningarna i Osby kommun att genomföras i ett mindre sammanhang i år.