Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Extra föreningsstöd – julklapp till föreningslivet!

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att ge föreningarna i Osby kommun ett extra stöd för att föreningslivet ska kunna fortsätta verka hälsofrämjande. Stödet är tänkt att täcka delar av det intäktsbortfall som föreningarna har drabbats av på grund av pandemin. Totalt kommer Osby kommun att betala ut 845 000 kronor i extra föreningsstöd.

För att ta del av stödet måste föreningarna skicka in en ansökan. Ett av följande stöd kan sökas:

Extra LOK-stöd

Alla aktiva ungdomsföreningar som har fått lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 2019 har möjlighet att söka extra LOK-stöd. Storleken på bidraget utgörs av halva det LOK-stöd som föreningen haft rätt till enligt beräkningar på aktiviteter genomförda år 2019. Ansökan skickas in via e-post och görs på en särskild blankett.

Extra verksamhetsstöd

Alla övriga kultur- och fritidsföreningar som är aktiva i Osby kommun har möjlighet att söka extra verksamhetsstöd. Ansökan skickas in digitalt via föreningsportalen SmartBook. Stöd utgår inte för verksamheter som får det extra LOK-stödet.

Ansökningstid

Vi tar emot ansökningar 1-31 januari. Under februari behandlas ansökningarna och stödet betalas ut senast den 1 mars.


God jul och gott nytt föreningsår!

Kontakt

  • Fredrik Johnsson
    Enhetschef - Kultur och fritid
    0709-31 84 78
    fredrik.johnsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Julklapp, apelsin och kotte under en julgran