Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen hyr Solhem för att utöka äldreboendeplatser

Väntelistan till särskilt boende har ökat kraftigt under året och kommunen har därför beslutat att utöka med runt 17 platser på Solhem i Loshult.

Kommunfullmäktige beslutade vid årets sista sammanträde att 13 miljoner kronor ska omfördelas till hälsa- och omsorgsnämnden för att kunna hyra lägenheter på det tidigare äldreboendet Solhem, som numera ägs av Osby pastorat.

Från och med våren 2022 kommer Osby kommun att hyra 16-18 lägenheter i två av byggnadens tre flyglar. I den tredje delen ska pastoratet bygga lägenheter.

Finansieringen väckte debatt

Hur satsningen ska finanserias debatterades under sammanträdet och det var till slut Alliansens förslag som vann. Det innebär att 8,5 av de 13 miljonerna ska finanserias genom ökade skatteintäkter, medan resterande belopp dras proportionerligt från de andra nämndernas budgetramar.

- Det är oerhört viktigt att vi utökar antalet platser på våra särskilda boenden och på så sätt minskar kön. För att kunna genomföra en sådan stor satsning och samtidigt ha en budget i balans behöver de andra nämnderna bidra i finansieringen, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna yrkade istället på att samtliga 13 miljoner finansieras genom ökade skatteintäkter.

- Det är olyckligt att de andra nämnderna nu tvingas ändra om i sina budgetplaner i ett redan ansträngt läge. Med tanke på att befolkningen har ökat med 74 personer det senaste året hade det inte varit några problem att täcka beloppet med enbart ökade skatteintäkter, säger Daniel Landin (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bild