Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Följeforskning av Osby Sport Academy hösten 2022

Fokus är på elevernas lärande kring hälsa och fysisk aktivitet. Som en tidig julklapp kom beskedet idag att Osby Sport Academy kommer att följas av en doktorand från Högskolan i Kristianstad. Under fyra år ska doktoranden studera och följa utbildningen ur ett hälsoperspektiv.

Osby Sport Academy har sedan 2019 utvecklats i en oerhörd takt och inför läsåret 2022/2023 utökar utbildningen med ytterligare valbara idrotter som padel och innebandy där inriktningarna fotboll, simning och ishockey redan är väldigt populära.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är bland annat att belysa hur eleverna lär sig och blir stärkta i sina kunskaper om den egna hälsan och hälsa i allmänhet.

- Att nu akademin intresserar sig för vår utbildning och tittar på hur vi lär ungdomarna att förstå hälsa för egen del och i ett större perspektiv genom vår utbildning är spännande. Att vi får vara med och vara ett exempel på detta är intressant och det känns bra att vi kan bidra till forskningen, säger Johanna Bergman som tillsammans med Niclas Blomqvist driver Osby Sport Academy ihop med Osby kommun.

Vid Högskolan Kristianstad bedrivs forskarutbildning inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande och det är inom ramen för det som det här forskningsprojektet ryms. Lars-Anton Ivarsson (M) som är barn- och utbildningsnämndens ordförande tycker att intresset från Högskolan Kristianstad för utbildningen är mycket positiv.

- Ungdomars hälsa är något som är viktigt att fokusera på och det gör vi här i Osby kommun genom att erbjuda ungdomarna att kombinera sina studier med idrottande. Att en doktorand från HKR, ska studera och följa upp Osby Sport Academys verksamhet kopplat till hälsa på det här sättet är väldigt intressant. Just rörelse är ju något vi bedömer ökar elevers fokus och skapar en lugnare studiemiljö, därav har vi ju även en rörelsesatsning på grundskolenivå, säger Lars-Anton Ivarsson

Det planeras för att doktoranden ska vara på plats i september 2022. Maria Haak är projektledare från Högskolan Kristianstad och hon berättar att rekryteringen av doktoranden kommer att pågå under vårterminen.

På Ekbackeskolan studerar eleverna på Osby Sport Academy.

Studierna vid Osby Sport Academy bedrivs på Ekbackeskolan.