Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av smittspridningen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Regeringens information under tisdagen kommer Osby kommuns kommunledningsgrupp tillsammans med bolagens vd:ar framöver att sammanträda två gånger i veckan för att hålla sig uppdaterade om smittläget. I nuläget är det inte aktuellt att aktivera krisledningsgruppen.

Efter tisdagens presskonferens kommer Osby kommun att justera sina interna riktlinjer ytterligare för att hjälpa till att minska smittspridningen i samhället. Ovaccinerade personer kan fortsatt gå och vaccinera sig på arbetstid, vi uppmanar till digitala möten framför fysiska och vi undviker att åka på externa möten som inte är absolut nödvändiga.

- Alla medarbetare ska precis som tidigare stanna hemma vid minsta symptom och testa sig. Vi vädjar verkligen till alla de som kan men ännu inte vaccinerat sig att göra det nu, säger Petra Gummesson kommundirektör.

När det gäller hemarbete så erbjuds Osby kommuns medarbetare redan, i den mån det går, möjligheten att arbeta hemifrån och vi betonar att alla medarbetare som kan ska göra det ett antal dagar i veckan.

Bild