Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun och lokala entreprenörer i dialog om framtida upphandlingar

Under tisdagsmorgonen träffade Osby kommun ett tjugotal företrädare från lokala företag inom byggbranschen för att informera om kommande upphandlingar och öppna för dialog kring dessa. Mycket ska byggas de kommande åren i kommunen och det fanns mycket att prata om.

Ett tjugotal personer hade anmält sig till den information om framtida upphandlingar som samhällsbyggnadsförvaltningen bjudit in till under tisdagsmorgonen i kommunfullmäktigesalen Osby.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin (C) inledde med att hälsa alla välkomna innan förvaltningschef Mathias Karlsson presenterade övriga från Osby kommun som medverkade. Han visade sedan en lista över framtida projekt där det under de närmsta åren ska investeras cirka 700 miljoner kronor i bland annat ny förskola, grundskola och sporthall i Killeberg, ny grundskola i Lönsboda, en ny brandstation samt en ny ishall.

Vidare berättade Anders Edwall som är fastighetschef i kommunen om ett antal upphandlingar som nyligen dragits tillbaka och arbetas om där näringslivet i kommunen signalerat att kraven som ställts för att kunna lämna anbud var för högt satta.

- För oss är det viktigt att vi ställer krav så att vi får vad vi söker efter men vi vill inte ha högre krav än vad vi behöver. Vi har därför lyssnat på våra lokala entreprenörer och håller på att arbeta om upphandlingarna, förklarar Mathias Karlsson.

Skrivningen kring de omarbetade kraven visades upp för företagarna och de fick möjlighet att tycka till om den.

- Den här nya skrivningen öppnar ju mer upp för lokala anbud vilket jag tycker är positivt, sade en av besökarna.

Företagarna fick också frågan om hur de ser på att flera stora upphandlingar kommer att läggas ut i januari vilket flera konstaterade skulle bli tufft tidsmässigt för både dem och kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade också om projektet värdeskapande fastighetsförvaltning där alla kommunens fastigheter, utom i de fall där det ska byggas nytt, ska optimeras avseende energi.

- Det är mycket som ska renoveras på våra fastigheter och vi hoppas att en del av dessa jobb kommer att utföras av lokala företag, förklarar Anders Edwall.

Besökarnas frågor och funderingar under den dryga timme som träffen pågick handlade om allt från detaljplaner, svårigheter med att lämna anbud när materialpriserna är så föränderliga till uppvärmningsalternativ på fastigheter.

Stort tack till alla engagerade entreprenörer som kom till dialogen idag.

personer sitter runt borden i kommunfullmäktigesalen Osby