Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fortsatt snöröjning i Osby kommun

Arbetet med att snöröja fortsätter runt om i Osby kommun under torsdagen den 2 december. Vi ha ren del problem med vallar som uppstått vid plogningen och arbete pågår med att åtgärda detta.

Efter de senaste dagarnas kraftiga snöväder är Osby kommun och våra upphandlade entreprenörer ute och snöröjer för att öka framkomligheten i kommunen. Jan Lindeberg som är mark- och exploateringschef i Osby kommun beskriver att arbetet efter förutsättningarna går relativt bra.

- Vi har problem med mycket vallar som uppstått i samband med plogningen runt om i kommunen. Vi har haft full beredskap med folk som är ute och snöröjer och nu fokuserar de på att göra gång- och cykelvägar framkomliga och ploga på de ställen där vinden skapat drivbildning, säger han.

I flera fall har vi fått ploga flera gånger på samma gator för att vinden gjort att snön blåst ut på vägbanan igen. För kommunens snöröjare är också vallar vid övergångsställen prioriterade. Kommunens fastighetsägare har själva ansvar för att snöröja utanför sina fastigheter i de fall där det finns trottoarer där. Vi vet att det är svårt att komma in och ut från en del parkeringar som ligger i anslutning till kommunala skolor och förskolor men vi jobbar med att åtgärda det. 

Under det senaste snöfallet kom det på vissa platser mer snö än väntat utifrån väderprognosen, ett exempel är Lönsboda.

- Vi ber om allmänhetens förståelse för att det kan ta tid att göra det framkomligt överallt. Det är en speciell situation när det kommer så här mycket snö på så kort tid och vi arbetar så fort vi kan med att skapa framkomlighet, säger Jan Lindeberg.

Enligt väderprognoserna ska det inte komma några mer stora mängder snö idag och vinden ska enligt prognosen lägga sig något vilket kommer att underlätta snöröjningen. När den mesta snön är undanröjd från gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser och ligger still kan vi börja med halkbekämpning.

Läs vår tidigare information om snöröjningen

Har du som kommuninvånare frågor eller synpunkter på snöröjningen vänligen kontakta oss via vår digitala funktion för det här på hemsidan.

Lämna synpunkt

Snöröjning med traktor i Osby kommun.