Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbetet med snöröjning fortsätter under onsdagen

Vintervädret håller i sig och arbetet med snöröjning fortsätter under onsdagen. Framförallt prioriteras att få bort vallar som blockerar vid exempelvis övergångsställen. Vi har full beredskap och följer utvecklingen under dagen.

- Under arbetet igår var det viktigt att vi fick undan så mycket snö som möjligt vilket resulterade i att det uppstod vallar vid exempelvis en del övergångsställen. Det är vi igång och försöker åtgärda under dagen, berättar Jan Lindeberg som är mark- och exploateringschef i Osby kommun.

Han tillägger att det även finns en del villagator som inte hanns med under gårdagen som vi håller på att snöröja under dagen idag. Snövädret håller i sig och prognosen säger att ett kraftigt snöfall är på väg in under dagen vilket vi är förberedda på.

- Vi har full beredskap, vi följer väderprognoserna och vid behov kommer vi att köra även under natten för att man ska kunna ta sig fram till platser som är viktiga att kunna nå som exempelvis LSS-boenden, brandstationen och liknande. Det gäller både vår egen personal och våra kontrakterade entreprenörer, säger Jan Lindeberg.

Har du som kommuninvånare frågor eller synpunkter på snöröjningen vänligen kontakta oss via vår digitala funktion för det här på hemsidan.

Lämna synpunkt

Vill du veta mer om vilka som är kommunens ansvarsområden när det gäller snöröjning och vilka vägar våra upphandlade entreprenörer ansvarar för kan du läsa mer om det i en tidigare artikel om snöröjningen.

Snöröjningen är igång i Osby kommun

Bild