Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snöröjningen igång i Osby kommun

Det snöar kraftigt över Osby kommun under tisdagen och prognosen säger att snövädret kommer att fortsätta framåt. En del av snöröjningen sköts i kommunens regi medan den största delen sköts av upphandlade entreprenörer.

Snöröjningen av vägar och gator i Osby kommun har olika hög prioritet. De upphandlade entreprenörerna har som högsta prioritet att snöröja de stora genomfartsledarna i kommunen. Därefter följer röjning av tillfartsvägarna till våra samhällen.

Osby kommun sköter i egen regi snöröjningen av mindre gator i villabebyggelse samt på gång- och cykelvägar.

- Vissa delar av vår styrka är redan ute och jobbar. Enligt prognosen ska det sluta snöa framåt dagen och då läggs det stora krutet att få undan så mycket snö som möjligt innan nästa snöfall som enligt prognosen ska komma ikväll. Våra entreprenörer resonerar på liknande vis och kommer att skotta och salta efterhand, säger Jan Lindeberg som är mark- och exploateringschef i Osby kommun.

Har du som kommuninvånare frågor eller synpunkter på snöröjningen vänligen kontakta oss via vår digitala funktion för det här på hemsidan.

Lämna synpunkt

Medan det ymniga snöfallet pågår har vi begränsad möjlighet att röja undan snön men vi jobbar så fort vi kan med att göra vägar och gator framkomliga.

I de fall det förekommer trottoar utanför fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för att snöröja denna.

Bild från snöig gata i Osby tätort.