Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny handlingsplan höjer ribban för kommunens klimatarbete

Att minska miljöpåverkan och skapa en hållbar kommun med nästkommande generationer i åtanke är ett arbete som har pågått i Osby kommun länge. Med en ny klimat- och energiplan höjs ambitionerna för klimatarbetet ytterligare.

Mindre koldioxidutsläpp och mer solel

Planen, som antogs av kommunfullmäktige på måndagen, innehåller mål och åtgärder som ska styra kommunens klimatarbete fram till år 2030. Ett av målen är att kommunens verksamhet ska bli helt fossilbränslefri. Dessutom ska koldioxidutsläppen minska med 80 procent från år 1990.

Ett mål som omfattar hela kommunen som geografiskt område är att produktionen av el från solceller ska öka till 5 procent av elbehovet. Idag är motsvarande andel 0,8 procent.

- En konkret plan med tydliga mål och åtgärder är första steget mot att bli ännu mer klimatsmarta. Att bedriva ett hållbarhetsarbete är ett prioriterat område som vi kommer att lägga mycket krut på framöver, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef.

Hållbarhetsarbetet följs upp genom en årlig klimatredovisning.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild