Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vi vill veta mer om vad du tycker om kommunens kultur- och fritidsanläggningar

Hur kan kommunens kultur- och fritidsverksamhet organiseras smartare? Vilket utbud ska erbjudas för att göra kommunen mer attraktiv? Tidigare under hösten erbjöds chansen att tycka till om framtidens kultur- och fritidsanläggningar i kommunen vid medborgardialoger. Nu söker vi fler synpunkter!

I september hölls två medborgardialoger där du som kommuninvånare bjöds in att delta. Ett stort tack till alla engagerade som kom och diskuterade i Osby och Lönsboda. Innan arbetet fortsätter vill vi öppna upp för ännu en möjlighet att komma med inspel. I formuläret nedan kan du fylla i dina svar på fyra övergripande frågor som rör utvecklingen av Osby kommuns kultur- och fritidsverksamhet. Tack för ditt engagemang!
Bild