Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

De möter kommuninvånare som utsätts för våld i nära relationer

Maria och Patricia jobbar inom socialtjänstens vuxenenhet och är de som möter invånare som är i behov av råd och stöd när det kommer till våld i nära relationer. Jobbet är både viktigt och utmanande och alla insatser som görs bygger på frivillighet.

Maria och Patricia är båda socialsekreterare och är utbildade socionomer. I deras arbete ingår det att utreda och bedöma behovet av insatser inom våld i nära relationer samt missbruk och beroende för personer över 18 år.

- Det kan vara så att man söker sig hit själv om man är utsatt men det kan också vara så att andra kollegor inom kommunen kommer i kontakt med någon som vill ha vårt stöd och då tipsar om oss eller hjälper till att ta en kontakt, berättar Maria.

När det gäller våld i nära relationer bygger all hjälp som erbjuds och som man kan få på frivillighet.

- Ibland är det så att man behöver lite tid, ibland måste man prata med oss ett tag innan man känner att man är redo att till exempel lämna en relation där det förekommer våld, säger Patricia.

Hon tillägger att i jobbet som socialsekreterare träffar de människor som har väldigt olika behov.

- En del behöver någon som lyssnar på dem och förstår deras situation. Andra är i ett mer akut behov där det exempelvis kan handla om ett akut behov av skydd. Vi vill arbeta både förebyggande för att förhindra att akuta situationer uppstår och finnas där om det ändå skulle bli så men man kan också bara ringa hit för att prata med oss, förklarar hon.

Våld i nära relationer i Osby kommun

Under den nationella informationskampanjen En vecka fri från våld som pågår mellan den 22 november och den 28 november uppmärksammas våld i nära relationer lite extra.

- Situationen i Osby kommun är säkert likadan som på alla andra ställen. Det finns inget som pekar på något annat och precis som på alla andra ställen är det mycket som rör våld i nära relationer som är dolt och som inte kommer fram, säger Maria.

Hon tillägger att det därför är bra att våld i nära relationer lyfts fram som det samhällsproblem det är, så att människor vet att de inte är ensamma och vågar höra av sig.

- Någonting vi tycker är viktigt att prata om är att trots att orsakerna bakom våld i nära relationer ofta är desamma kan våldet se väldigt olika ut, förklarar Patricia.

De berättar att orsakerna bakom våldet handlar om kontroll och att det ofta börjar där. Sedan behöver våld i nära relationer inte handla om fysiskt våld utan kan också handla om kontroll på andra sätt.

- Man kan vara kontrollerande genom att villkora saker, vilja ha tillgång till lösenord till partnerns mobiltelefon. Det kan handla om att begränsa en annan persons kontakter eller ekonomi, säger Maria.

Socialtjänsten i Osby kommun finns för att hjälpa de som utsätts för våld i en nära relation men också de som utsätter någon för våld.

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med om du är utsatt för våld i en nära relation

Bild på kvinna som har ansiktet dolt av sina händer, bilder är svartvit. Längst ner i bilden finns Osby kommuns logotyp och en # med texten en vecka fri från våld.