Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samverkan för ökad trygghet hos hyresgästerna

I samband med den nationella satsningen En vecka fri från våld som pågår 22–28 november kommer Osby kommun tillsammans med Osbybostäder att skicka ut information om var man vänder sig om man inte känner sig trygg i sin bostad till alla bolagets hyresgäster.

- För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga i utomhusmiljöerna där vi har våra fastigheter men lika viktigt är det att man känner sig trygg inne i sin lägenhet, i sitt hem, säger Kent Lundén som är vd för Osbybostäder.

Den tryggheten kan handla om att säkerhet kopplad till den fysiska boendemiljön men att inte bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld av en närstående är också en viktig fråga för bostadsbolaget.

- En vecka fri från våld är en nationell informationskampanj vars syfte är att sätta fokus på det lidande som psykiskt och fysiskt våld i nära relationer orsakar för både vuxna och barn, förklarar Mariana Möller som är enhetschef på arbete- och välfärdsförvaltningen på Osby kommun.

I samband med årets vecka gör Osby kommun och Osbybostäder ett gemensamt utskick till alla bolagets hyresgäster för att uppmärksamma dem på veckan men också för att informera om var man vänder sig om man är utsatt för våld i en nära relation eller är den som själv utsätter någon annan för våld.

- Är man utsatt för våld i en nära relation som vuxen eller barn önskar vi att man ska våga kontakta oss på Osby kommun. Det finns mycket stöd och hjälp man kan få för att kunna ta sig ur en relation som inte är bra för en. Vi vet att barn drabbas särskilt hårt när det finns våld i hemmet och att ju tidigare vi kan hjälpa till desto mindre blir det fysiska och psykiska lidandet för barnen, säger Mariana Möller.

Det finns också stöd att få om man själv är den som utsätter någon annan för våld.

- Det går att sluta med det och där finns också en del vi kan göra för personer som vill förändra sitt beteende, säger Mariana Möller.

Kent Lundén på Osbybostäder är mycket positiv till samarbetet med Osby kommun i de här frågorna.

- Våra hyresgästers välmående är viktigt för oss och vi tittar också på olika former att samverka med arbete- och välfärdsförvaltningen framåt för att stötta vår personal med kunskap i de här frågorna. Våra medarbetare är ute och träffar många kommuninvånare dagligen och vi vill bidra med trygghet i samhället, säger Kent Lundén.

Läs mer om vad Osby kommun kan erbjuda för stöd om du eller någon du känner är utsatt för våld i en nära relation

Bild på lägenhetshus