Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Södra Gränsgatan i Lönsboda stängs av

Som en trafiksäkerhetsåtgärd stängs Södra Gränsgatan av för genomfart förbi järnvägspassagen. Avstängningen gäller från och med onsdagen den 8 december och tills vidare.

Åtgärden kommer näst intill helt att avlägsna den öst-västliga trafiken över korsningen Tranebodavägen-Södra Gränsgatan. Avstängningen kommer även att sätta stopp för den genomfartstrafik som förekommer på Södra Gränsgatan.

- Det är en trafiksäkerhetsåtgärd. Tyvärr har det skett en del olyckor här på grund av att sikten inte är så bra i korsningen och att det passerar mycket genomfartstrafik som inte uppmärksammar att Södra Gränsgatan är en lokalgata med väjningsplikt mot Tranebodavägen, säger Mathias Karlsson som är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trafikavstängningen kommer inledningsvis att ske med hjälp av trafikbuffertar och vägen kommer därmed kunna öppnas upp vid eventuella stopp på huvudpassagen via riksväg 15.

Bild