Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barnomsorgstaxan för 3-5 åringar justeras

Den 1 januari 2022 kommer barnomsorgstaxan att förändras för 3-5 åringar. Denna ändring gör avgiftshanteringen smidigare samtidigt som avgiftsmodellen bli tydligare för dig som vårdnadshavare.

I nuvarande tillämpningsföreskrifter står det att för 3–5 åringar vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska avgift tas ut enligt maxtaxan med reducering för allmän förskola. Det betyder ett avdrag med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan. Denna reducering görs från det att skolan börjar i augusti tills skolan slutar i juni och gäller alltså inte under sommarlovet.

Den kommande taxan innebär att det istället görs ett avdrag med 25% av barnomsorgsavgiften från den 15 augusti det år barnet fyller tre år till den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass. Det kommer med andra ord att faktureras samma barnomsorgsavgift 12 månader per år och det kommer inte att bli någon förändring av taxan under sommarlovet. I dag får vi många frågor om uträkningen om barnomsorgsavgiften och varför avgiften är högre på sommaren.

Från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år är förskolan avgiftsfri för de barn som är på förskolan 15 timmar per vecka (allmän förskola). Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider och erbjuds inte på studiedagar eller skollov.

bild på barnhand som håller i en krita och målar en teckning.