Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ta chansen att tycka till om våra verksamheter inom Kultur och Fritid

Under vecka 46 genomför Kultur och Fritid sin årliga besöksenkät med syftet att få en inblick i hur besöken av våra verksamheter upplevs. Detta följs sedan upp i verksamheterna.

Besöksenkäten är tillgänglig under hela vecka 46 och finns till för att vi ska kunna veta vad våra besökare tycker om våra simhallar, ishallar, fritidsgårdar, bibliotek, musikskola och kulturevenemang. Har du besökt någon av de nämna verksamheterna så är vi tacksamma om ni vill dela era upplevelser av besöket i vår enkät. Det går att svara på enkäterna på plats i verksamheterna eller digitalt genom att följa länkarna nedan.

Tack för er medverkan!

Besöksenkät musikskolan
Besöksenkät Osby simhall
Besöksenkät Lönsboda simhall
Besöksenkät fritidsgårdarna
Besöksenkät ishallen
Besöksenkät bibliotek och kulturevenemang

Dator med enkät