Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Granskogen i strövområdet Klinten är drabbad av den åttatandade Granbarkborren

Som en del av planerade åtgärder för att få bukt angreppet av den åttatandade granbarkborren kommer gallring av gran och avverkning av granbarkborreskadad skog att ske under hösten i strövområdet Klinten.

- Vi kommer tyvärr att behöva spärra av tillträdesvägar till skogsavverkningen när det är dags och vi ber om allmänhetens förståelse för detta. Det är synnerligen viktigt att skyddsavståndet till maskinerna respekteras, vilket i normalfallet är 70m, säger Emil Grönkvist kommunekolog på Osby kommun.

Anledningen till att Osby kommun tar bort skog som är angripen, eller riskerar att bli angripen, är för att skydda den kvarvarande skogen

- På det sättet minskar vi förutsättningarna för granbarkborrens föryngring. Det är i de nyligen angripna granarna och tyvärr även i en del av de friska men svaga individerna som barkborren har sin föryngringsyta. Genom att plocka bort en del av dessa svaga individer planerar vi att få ett gott resultat med minskade angrepp till nästa sommar, berättar Emil Grönkvist.

Av säkerhetsskäl kommer Osby kommun även att fälla och i mesta möjliga mån låta de redan döda och svårast angripna träden få ligga kvar i skogen. Granbarkborrens fiender är beroende av att dessa redan döda träd finns kvar i skogen och dessa träd utgör inte längre en föryngringsyta till den åttatandade granbarkborren.

Allmänheten kommer att efter avverkningen att se några mindre kala ytor som inte ska överstiga ett sammanhängande område om 5000 m2.

- Detta är tyvärr oundvikligt om åtgärden ska ge önskad effekt. I dessa kala ytor är självföryngring planerad och ny lövskog bör gynnas i framtida skogsvårdsåtgärder, förklarar Emil Grönkvist.

Tidsåtgången för denna gallring och avverkning kommer att omfatta cirka tre veckor.

- Dock kan skyddsavstånden och avspärrningarna komma att förändras under tiden beroende på vilken maskin som arbetar i området och vi ber om förståelse för detta, säger Emil Grönkvist.

Osby kommun kommer även att på liknande vis gallra och avverka i skogen norr om det nordöstra industriområdet samt vid trekanten, där en del av de kalavverkade områdena kan överstiga en sammanhängande yta av 5000m2. Osby kommun ber om samma hänsyn från allmänheten i dessa områden.

Bild på träd.