Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Första spadtaget till LSS-boendet Hemgården

Den kyliga måndagsmorgonen den 15 november inleddes arbetet med att bygga Osby kommuns nya LSS-boende på Skeingevägen 2 med tre rejäla spadtag. Boendet som kommer att bestå av sex lägenheter kommer att vara färdigt sommaren 2022.

Tre skyfflar, en till var och en av politikerna från de tre nämnderna som är berörda av bygget, fanns på plats på tomten som ska rymma kommunens framtida LSS-boende Hemgården.

- Jag gick på förskola på den här platsen så det är inte första gången jag tar ett spadtag här, skämtar Niklas Larsson (C) som är kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

Han tar tillsammans med Jimmy Ekborg (C) som är ordförande för hälsa- och omsorgsnämnden och Lotte Melin (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden de tre första symboliska spadtagen.

- Det känns roligt att få ta första spadtaget idag och jag känner mig trygg med entreprenören som vunnit upphandlingen och trygg med att arbetet kommer att rulla på som vi tänkt oss, säger Lotte Melin (C).

Vid årsskiftet 2019/2020 revs den gamla förskolan som legat på tomten och sedan dess har projektering och upphandling pågått. Bygget av LSS- boendet beräknas vara klart sommaren 2022 och i fastigheten kommer sex lägenheter att finnas.

Första spadtaget vid nya LSS-boendet.

Första spadtaget vid nya LSS-boendet.