Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tryggheten ska stärkas i hela kommunen

Invånarna i Osby kommun känner sig generellt tryggare i år än ifjol, men Lönsboda sticker ut med en högre oro. I november inleds flera av kommunens och polisens planerade brottsförebyggande insatser.

Trots att brottsligheten minskar är den upplevda otryggheten ett faktum i Osby kommun, precis som på många andra ställen i landet. Det visar årets trygghetsmätning.

Kommuninvånarna upplever att problemnivån har minskat sedan år 2020, men den är fortfarande förhållandevis hög. Det är framför allt Lönsboda som utmärker sig med en högre upplevd otrygghet än övriga delar av kommunen. Enligt invånarna är de största problemen i Lönsboda bilar som kör för fort, narkotikapåverkade personer och att man känner sig otrygg utomhus på kvällen.

- Vi har uppmärksammat att de här problemen framför allt upplevs i Lönsboda och det tar vi på allvar. Det en viktig fingervisning för oss när vi planerar vårt fortsatta brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöfte, medborgarvandring och grannsamverkan

Som ett led i kommunens och polisens medborgarlöfte, som skrevs under i maj, kommer en medborgarvandring att äga rum i Lönsboda centrum den 10 november. Då får du som invånare möjlighet att gå runt i byn tillsammans med kommunen och polisen för att diskutera eventuella områden och situationer som upplevs otrygga.

Kommunen och polisen har även startat upp ett arbete för att stärka grannsamverkan och i november kommer två samverkansträffar att äga rum för de som är intresserade.

- Det är glädjande att vi ser en fortsatt minskning av mängden brott. Naturligtvis måste vi även fortsätta öka den upplevda tryggheten så att den stämmer överens med den faktiska tryggheten. Vi har flera insatser på gång som är planerade sedan tidigare, säger Daniel Landin (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Om undersökningen

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Svarsfrekvensen var hög i Osby kommun i år. Av de 900 personer som fick hem enkäten valde så många som 68 procent att svara.

Vill du veta mer? Kontakta polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Bild

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C), kommunpolisen Veronica Gustafsson och kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S).