Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om nattens brand på Hantverksgatan

Den akuta situationen är hanterad efter branden som utbröt i ett flerfamiljshus i Osby under lördagskvällen. Alla som har evakuerats från byggnaden har någonstans att bo inatt.

Räddningstjänsten har varit på plats och utfört släckningsarbete under lördagsnatten och stora delar av söndagen. Osby kommun har samarbetat med OsbyBostäder och försäkringsbolag för att säkerställa att de drabbade har tillfälligt boende.

Arbetet med att hitta en långsiktig lösning fortsätter under måndagen tillsammans med OsbyBostäder och försäkringsbolagen.

Kommunen är redo att vid behov ge stöd till de drabbade via POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer).

Bild