Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ramar med mörker bekämpar Sjögull i Osbysjön

En näckrosväxt med gula små blommor som heter Sjögull kanske låter lite trevligt när man hör talas om det första gången. Sjögull är i själva verket en invasiv art som hotar vårt naturliga ekosystem. I Osby kommun pågår bekämpning av Sjögull med mörker.

Sjögull påminner om den klassiska gula näckrosen men bladen är mindre och Sjögull är faktiskt ett hot mot just den gula näckrosen när den sprider ut sig i svenska sjöar och vattendrag.

- Sjögull kommer ursprungligen från asien och mellaneuropa men importerades till Sverige som prydnadsväxt att ha i dammar och har sedan spridit sig. I Osby kommun har vi fått in Sjögull i Osbysjön och där arbetar vi aktivt för att förhindra spridning, berättar Emil Grönkvist som är kommunekolog i Osby kommun.

Det är främst i de nordvästra delarna av Osbysjön som Sjögull finns och där bekämpas den med mörker.

- Vi försöker att begränsa ljustillgången för växten och genom att skugga den så tar vi död på den. Det gör vi med stora ramar som är 3x3 meter som vi lägger ut på våren och plockar in under hösten, förklarar Emil Grönkvist.

Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket följer arbetet med bekämpningen av Sjögull i Osbysjön och hittills verkar metoden med ramarna ge goda resultat.

- Vi var snabba på det att vidta åtgärder och det verkar som att vårt arbete har effekt. När vi var uppe och flög med drönare för en månad sedan såg vi ganska tydligt var vi hade utbrytarkolonier och det var inte särskilt mycket så det så väldigt bra ut, säger Emil.

I vår kommer Osby kommun att lägga ut ännu fler ramar för att fortsätta med bekämpningen. Emil Grönkvist berättar att det är viktigt att inte tappa kontrollen över växten.

- Då skulle vi få en etablering av Sjögull i stora delar av de grunda delarna av sjön. Det skulle innebära att andra inhemska näckrosor till exempel den vanliga gula näckrosen trängs undan och de arter som är beroende av den skulle påverkas. Det drar med sig många problem om Sjögull etablerar sig och inte hålls i schack.

Vy över Osbysjön där ramarna syns.