Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

8 % har åkt bil med en berusad förare

Nästan var fjärde sjundeklassare har druckit alkohol och 8 % av eleverna i årskurs 7–9 har åkt bil med en berusad förare. Drogvaneundersökningen för 2021 visar också att det bästa drogförebyggande arbetet är att se till att barnen inte dricker, snusar eller röker.

Årligen genomförs en drogvaneundersökning bland alla Osby kommuns högstadieelever. Undersökningen fylls i digitalt, i år under höstterminens första vecka och alla svar är anonyma.

- Att 23 % av sjuorna har druckit alkohol någon gång, det vill säga när de gick på mellanstadiet eller under sommaren innan högstadiet visar att man som förälder inte ska skjuta upp samtalen om alkohol och droger med sina barn, säger Marie Nilsson som är ungdomsarbetare i Osby kommun.

Det positiva med undersökningen är att de flesta eleverna på högstadiet inte provat att dricka alkohol men bland de som har druckit, snusar eller röker så förekommer det att de också testat narkotika. Det är också fler i den gruppen som har blivit erbjudna att köpa droger eller vet var det går att få tag på droger än i gruppen som inte alls dricker, röker eller snusar.

- Undersökningen visar att vi har ungefär 2 % som provat narkotika bland Osby kommuns högstadieelever, berättar Marie.

Får alkoholen hemifrån

När det gäller alkohol finns det ett par siffror som sticker ut och det handlar exempelvis om varifrån barnen får alkoholen.

- Det är anmärkningsvärt att nästan hälften av de som dricker alkohol får alkoholen hemifrån på ett eller annat sätt. Vi ser också i undersökningen att från årskurs 7 till 9 förändras elevernas svar när det gäller föräldrarnas inställning till sina barns drickande, berättar Marie.

Föräldrarna tycks bli mer tillåtande ju äldre barnen blir och i årskurs 9 svarar 10 % av eleverna att de inte vet om föräldrarna tillåter att de dricker eller inte.

- Vi som möter barnen i skolan och på fritiden vet hur viktigt det är att föräldrarna har de här samtalen med sina barn och tydligt visar sin inställning i frågan om alkohol och droganvändning. Drogvaneundersökningen visar tydligt att om du inte har druckit alkohol så har du heller inte använt narkotika. Att få barnen att undvika alkohol, snus och cigaretter är det bästa drogförebyggande arbetet man kan göra, säger Marie Nilsson.

8 % har åkt bil med en berusad förare

Nästan 3 % av eleverna har kört moped eller A-traktor berusad, ungefär 5 % har åkt med berusad förare och en siffra som Marie Nilsson beskriver som verkligt skrämmande är att 8 % av de tillfrågade eleverna har åkt bil med en berusad förare.

- Det är vi bekymrade över. Som förälder är det bra att vara observant och veta att bara för att ditt barn tar mopeden till festen betyder det inte att det inte kommer att drickas. Det är också bra att ha koll på vem barnen åker bil med.

Mer positiva besked i årets undersökning är att 74 % av eleverna i Osby kommun uppger att de mår bra, mycket bra eller utmärkt och de flesta upplever att de kan prata med sina föräldrar om sådant de tycker är jobbigt.

Läs drogvaneundersökningen för 2021 i sin helhet

Marie Nilsson är ungdomsarbetare och har sitt kontor på Pulsen i Osby, hon är också ofta på plats på Bulten i Lönsboda och träffar unga.

Marie Nilsson är ungdomsarbetare och har sitt kontor på Pulsen i Osby, hon är också ofta på plats på Bulten i Lönsboda och träffar unga.