Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Positiv prognos för kommunens ekonomi

Kommunens resultat för år 2021 förväntas landa på cirka + 20 miljoner. Det har varit en stark återhämtning i landets ekonomi i år när pandemin har avtagit, vilket gynnar kommunens skatteintäkter. Samtidigt har staten även i år varit generös med bidrag för att motverka pandemins effekter på ekonomin.

Årets delårsrapport i Osby kommun visar att skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3,5 miljoner kronor högre än budget. Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan och lägre räntekostnader bidrar också till den positiva prognosen.

- Det är glädjande att vi visar ett överskott, det betyder att vi behöver låna mindre till kommande investeringar. Enligt rekommendationerna ska vi göra ett överskott på minst två procent och det gör vi nu, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Prognosen för nämnderna är sammantaget + 0,5 miljoner kronor, där tre nämnder visar ett mindre underskott – hälsa och omsorg, barn och utbildning samt miljö och bygg. Övriga nämnder visar ett litet överskott eller inga avvikelser alls i prognosen.

Kommunens investeringar ligger i år på en lägre nivå än budget på grund av att upphandlingar och projekteringar har tagit längre tid än beräknat. Delar av investeringsbudgeten har därför flyttats över till år 2022.

Vad är en delårsrapport?

Delårsrapporten är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter årets åtta första månader. Den innehåller också en prognos för hela året och en avstämning kring hur kommunen ligger till i förhållande till de mål som har satts upp för verksamheten och ekonomin. Utöver delårsrapporten görs uppföljningar i mars, april, maj och oktober, och efter december görs helårsbokslutet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild