Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag om gemensam trygghetscentral i Skåne Nordost

Osby kommun kan komma att bilda en gemensam central för säkerhet och trygghet med kommunerna i Skåne Nordost. Enligt förslaget ska de sex kommunerna starta ett kommunalförbund eller ett kommunalt bolag för att utöka trygghetssamverkan.

Larmcentralen i Kristianstad utför redan idag tjänster som social jour och viss blåljusverksamhet för Osby kommun. Det utökade samarbetet skulle innebära att vi samverkar med hela Skåne Nordost och inom ännu fler områden, till exempel inom kameraövervakningstjänster, kommunal felanmälan och person- och trygghetslarm. Det skulle bland annat innebära att kommuninvånarna alltid har ett nummer att ringa vid kommunala ärenden utanför kontorstid.

Förhoppningen är att samarbetet ska öka vår förmåga att samverka vid olyckor och kriser. Det ska också göra oss mer resurseffektiva och mindre sårbara inom viktiga säkerhetsfunktioner. För invånarnas del blir det en utökad service och tillgänglighet.

En arbetsgrupp med representanter från varje kommun har utsetts för att arbeta vidare med förslaget och ska presentera ett skarpt förslag för Skåne Nordosts styrelse i början av år 2022. Därefter blir det en politisk fråga i respektive kommun.

Bild