Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Med 1634 års arbetslivserfarenhet möter de kommunens skolelever

Det är nästan exakt 40 år mellan den äldsta och den yngsta tillsvidareanställda läraren i kommunen. I snitt arbetar en lärare i Osby kommun sju år hos oss men den lärare som arbetat hos oss längst har varit anställd sen 1978.

Världslärardagen instiftades 1994 av UNESCO, FN:s organ för utbildning, och infaller årligen den 5 oktober. En sak som är gemensamt för alla lärare och andra yrkesgrupper inom skolan är hur viktiga de är för våra barn och ungas framtid. En utmaning för många kommuner framöver är att rekrytera lärare.

- Vi kommer att behöva anställa nya lärare framöver av flera anledningar. Det handlar om pensionsavgångar men också om att öka behörigheten hos våra lärare, berättar Stefan Ekvall som är områdeschef för grundskola och gymnasium i Osby kommun.

1634 års arbetslivserfarenhet tillsammans

En tillsvidareanställd lärare arbetar i genomsnitt sju år på Osby kommun men den lärare som arbetat längst på kommunen idag har varit anställd sedan 1978. 284 tillsvidareanställda lärare arbetar i Osby kommun, den yngsta är född 1997 och den äldsta 1958. Lärarnas gemensamma arbetslivserfarenhet uppgår till 1634 år.

- Vi är glada över att ha så många duktiga lärare i vår kommun och ser att det ökar vår attraktivitet när det gäller att rekrytera deras framtida kollegor. Vi är en skolkommun som är på väg framåt med en tydlig röd tråd genom verksamheten och vi är stolta över det arbete vi gör tillsammans inom skolan i Osby kommun, säger Eva Andersson som är förvaltningschef för barn och utbildningsförvaltningen.


Vi önskar alla våra lärare en fin Världslärardag den 5 oktober.

En trave böcker med ett äpple överst.