Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elevcoacherna fixar gemensamma aktiviteter på rasten

På Örkenedskolan är Istagen en favoritlek bland barnen på lågstadiet när det är dags för gemensamma rastaktiviteter. Mellanstadiet och högstadiets elever erbjuds också aktiviteter som planeras och genomförs av skolans elevcoacher. Syftet är att se till att alla har något att göra på rasten.

Timmy Nilsson har arbetat som elevcoach på Örkenedskolan i ett och ett halvt år, innan dess arbetade han som elevassistent. I jobbet som elevcoach ingår bland annat att planera och genomföra gemensamma rastaktiviteter för barnen.

- På måndagen går jag runt i klasserna och berättar om veckans rastupplägg. Vi erbjuder rastaktiviteter tre förmiddagar i veckan på måndagen, onsdagen och torsdagen, berättar han.

Mellan 25–40 av lågstadieeleverna brukar medverka på aktiviteterna och favoriten brukar vara en lek som kallas Istagen.

- Vi kör Istagen nere vid hinderbanan och det går till så att två barn är istroll och de har till uppgift att springa och ta de andra barnen genom att ropa is när de nuddar dem. När man blir tagen av ett istroll måste man frysa till is och stå alldeles stilla. Sedan är det två barn som är befriare och de har till uppgift att befria de frusna barnen genom att nudda dem och ropa smält, förklarar Timmy.

Timmy har sina planerade rastaktiviteter utomhus och förutom att locka till rörelse på rasten har de gemensamma aktiviteterna ännu ett viktigt syfte.

- Det är ju också till för de barn som kanske inte har någon att vara med på rasten, som har svårt att ta kontakt med de andra barnen och behöver lite extra stöd för att komma in i leken. Där spelar de gemensamma rastaktiviteter en viktig roll, berättar Timmy.

Alla Osby kommuns grundskolor har gemensamma rastaktiviteter och det är en del av ett utvecklingsområde för grundskolan som kallas Rörelsesatsning i skolan.

Timmy Nilsson står och tittar in i kameran bakom honom finns en flagga där det står rörelsesatsning i skolan.

Timmy Nilsson är en av Osby kommuns elevcoacher.