Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget 2022 beslutad av kommunfullmäktige

Under måndagskvällen klubbade kommunfullmäktige igenom budget för 2022, flerårsplan samt finansiella mål för de kommande tre åren i Osby kommun. Det var Alliansens förslag som röstades igenom.

Tre budgetförslag

Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnade fram varsitt förslag till budget. Av de 41 ledamöter som deltog vid sammanträdet röstade 16 på Alliansens budget som därmed klubbades igenom. 10 ledamöter avstod från att rösta.

Förslagen om hur de 773 miljoner kronorna ska fördelas var snarlika. I Alliansens förslag budgeteras ett litet överskott på 1,7 miljoner kronor, medan Sverigedemokraterna vill se ett resultat på 1,2 miljoner. Skillnaden är att Sverigedemokraterna vill utöka kommunstyrelsens medel för förfogande med en halv miljon.

Socialdemokraternas förslag, däremot, var en så kallad nollbudget där överskottet istället skulle gått till barn- och utbildningsförvaltningen.

Satsningar på arbetsmarknad, äldreomsorg och LSS

Budgetförslaget innebär bland annat satsningar på arbetsmarknadsinsatser, äldreomsorgen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom LSS ska tillskottet främst gå till driften av det nya boendet Hemgården som beräknas stå klart sommaren 2022.

Några andra stora kommande investeringar är den nya förskolan i Killeberg, nya skolor i Killeberg och Lönsboda, samt ett blåljushus och en ny ishall i Osby.

I budgeten för 2022 satsar vi väldigt mycket på investeringar runt om i hela kommunen. Det läggs hundratals miljoner kronor på nya skolor i Lönsboda och Killeberg, förskola i Killeberg samt ny ishall och ny brandstation i Osby. Gällande driftbudgeten är jag glad över att vi har presenterat nästan ett gemensamt förslag, de tre blocken är överens om allt förutom den sista miljonen i princip, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Såhär säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S) om budgeten:

Jag hade såklart hoppats på stöd för vårt socialdemokratiska förslag och ett annat utfall vad gäller driftbudgeten med ytterligare 1,7 miljoner främst till förskolorna, men jag är nöjd med att vi har lagt en bra gemensam investeringsbudget med tidigareläggning av bron ute vid Näset. Jag har också goda förhoppningar om att regeringens budgetproposition med nödvändiga satsningar på välfärden ut till landets kommuner ska gå igenom i riksdagen.

Av totalt 773 miljoner kronor att bedriva kommunal verksamhet för tilldelas barn- och utbildningsnämnden 331 miljoner kronor, hälsa- och omsorgsnämnden 230 miljoner, kommunstyrelsen 66+83 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 54 miljoner.

Kort och gott finns det inga pengar till några partipolitiska satsningar, varken för vår del, Alliansen eller Socialdemokraterna, utan det blir symbolpolitiska satsningar. I stort är vi alla tre block överens om driftbudgeten - skillnaden är att Socialdemokraterna vill göra slut på den lilla buffert som fanns och dela ut den till barn- och utbildningsförvaltningen. Dock är det små summor i sammanhanget och betyder mycket lite i slutändan, säger Sverigedemokraternas gruppledare Carl Bejvel.

Bild