Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Alla är vi en del av Sveriges beredskap

Vår allra största styrka när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Det har märkts inte minst under pandemin när många svenskar agerat både ansvarsfullt och hjälpsamt mot varandra. Årets Krisberedskapsvecka sätter fokus på individens ansvar och möjligheter att bidra i händelse av kris.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj vars syfte är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Mellan den 27 september och 3 oktober sätter MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fokus på vikten av att var och en tar ansvar för att vara beredda i händelse av kris och hur viktigt det är att engagera sig lokalt för att aktivt kunna hjälpa sina medmänniskor.

I samband med Krisberedskapsveckan kommer broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB finnas att läsa i Kontaktcenter och på kommunens bibliotek. Broschyren skickades ut till samtliga hushåll under Krisberedskapsveckan 2018 och innehåller mycket bra information om hur man som individ själv kan agera inför och i händelse av kris.

Så arbetar vi i Osby kommun

I händelse av kris samarbetar vi på Osby kommun med länsstyrelse, polis, räddningstjänst, Region Skåne, de kommunala bolagen och i vissa fall med närliggande kommuner för att samordna information. Vid en kris i Osby kommun informerar vi via Osby kommuns hemsida, Facebook, Osby kommuns Kontaktcenter och Sveriges Radio P4 som är en viktig informationskanal om internet inte fungerar.

Krisinformation.se drivs av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. All information som finns där är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer.

11313 är det nationella informationsnumret. Det numret kan du ringa dygnet runt, året runt, för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.


VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och är ett varnings- och informationssystem. Det används vid krissituationer som till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, vid otjänligt dricksvatten och skogsbränder. VMA sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner och talmeddelande till fast telefoni inom ett visst område. Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (ibland kallat ”Hesa Fredrik”). Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Larmet sänds omedelbart om det finns allvarliga risker. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Varningssystemet testkörs fyra gånger om året klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Om du hör varningssignalen och det inte är vid ett testtillfälle gäller följande:

  • Håll dig inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
  • När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal.

Här kan du läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer digitalt

Den finns förutom på svenska också översatt på flera olika språk och även på lättläst svenska.

Framsidan på MSB:s broschyr: Om krisen eller kriget kommer