Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillsammans ska vi hålla ögonen öppna för att minska våldet

Nu ska alla Osby kommuns medarbetare utbildas för att upptäcka våld i nära relationer. Vi vet att ju tidigare våldet upptäcks desto mer fysiska och psykiska skador kan förhindras. Tillsammans är vi många som dagligen träffar kommuninvånare i tjänsten eller på fritiden och tillsammans kan vi göra ännu större skillnad.

Cirka 150 000 barn i Sverige lever med en förälder som blivit misshandlad av den andre föräldern. Årligen anmäls tiotusentals misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen är i nära relation med offret. Det förekommer även i Osby kommun och kommunens medarbetare träffar många av våra kommuninvånare i tjänsten men även när de rör sig i kommunen på sin fritid, är ledare i idrottsföreningar eller hämtar och lämnar barn på skolor eller förskolor.

- Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Vi vet att barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position och i familjer där den ena föräldern misshandlas sviktar i regel båda föräldrarna i sin föräldraroll, förklarar Mariana Möller som är enhetschef på Arbete och välfärdsförvaltningen.

Hon trycker på vikten av att våld i nära relationer upptäcks tidigt så att rätt insatser kan sättas in innan någon blir allvarligt fysiskt skadad. Vid våld i nära relationer uppstår också psykiska skador och vi vet att barn som har bevittnat våld mot en förälder har en ökad risk för att utveckla depression, posttraumatisk stress och beteendeproblem.

Ny handlingsplan

I juni 2021 antogs en ny handlingsplan för förebyggande arbete mot våld i nära relationer av kommunledningen i Osby kommun. Arbetet med att lägga upp utbildningsplaner har påbörjats och utbildaren som kommunen har avtal med kommer att säkerställas att Osby kommuns medarbetare och förtroendevalda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära relationer.

- De ska även synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de kvinnor, barn och män som berörs av våldet och ge kunskap så att alla våra medarbetare lättare upptäcker tecken på våld och vågar fråga om våldet, förklarar Mariana.

Är du utsatt för våld, misstänker du att någon annan är det eller slår du själv?


Person sitter ihopkrupen i en soffa. Endast personens kropp syns på bilden, inte personens huvud. Bilden är svartvit.