Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Intresset för energifrågor ökar, möt kommunens energi- och klimatrådgivare

Med digitala föreläsningar kan hon och hennes kollegor nå fler. Hon ser att intresset för solceller bara fortsätter att öka i Skåne i allmänhet och i Osby i synnerhet. Möt Caroline Wendel som håller hårt på oberoendet i en starkt konkurrensutsatt energibransch.

Caroline Wendel har arbetat som energi- och klimatrådgivare i sex och ett halvt år först i Hässleholm och sedan 2019 är hon även rådgivare åt kommuninvånarna i Osby kommun.

- De allra vanligaste frågorna jag får är de som rör solceller och på andra plats kommer frågor som rör byte av uppvärmningssystem. Under mina år som rådgivare har det gått från att vara en liten intresserad skara som vill prata om solceller till att det nu handlar om ungefär 50% av all min rådgivningstid, berättar hon.

Kunskapsnivån hos allmänheten har också ökat, hon får fortfarande svara på basala frågor som skillnaden mellan solceller och solfångare men många är idag betydligt mer pålästa.

- Tittar du på statistiken så ökar antalet solcellsanläggningar i Osby kommun rejält. Osby har de senaste åren haft större ökning än både snittet för Skåne och Sverige som helhet.

Digitala föreläsningar når många

Under hösten anordnas ett antal digitala föreläsningar om energi och Caroline Wendel ser också föreläsningarna som ett bra sätt att nå ut med budskapet om att energirådgivning finns tillgängligt för den som behöver råd.

- Man kan få hjälp med att granska offerter men också grundläggande rådgivning. Jag brukar säga att vårt jobb är att ge folk en bra grund att stå på när de sen ska prata med försäljare och installatörer. Jag vill hjälpa till att höja kunskapsnivån så att människor kan ställa rätt frågor och sen får rätt produkter som är anpassade för deras behov, säger Caroline.

Även frågor om uppvärmningsalternativ för fastigheter dyker upp och Caroline betonar att hon alltid är teknikneutral.

- Oberoendet är viktigt för oss energi- och klimatrådgivare. Det är svårt att hitta någon som är helt oberoende i samhället och särskilt inom energibranschen där det finns många aktörer som har information, erbjuder rådgivning och bedriver försäljning. Man ska tänka på att försäljarnas rådgivning aldrig är helt oberoende, säger hon.

Caroline Wendel har en masterexamen i biologi och genetik men istället för ett jobb inom det området fann hon en utbildning med inriktning på energi och upptäckte att det passade henne ännu bättre.

- För mig som arbetat med forskning tidigare var det en utmaning att ställa om till en roll där det är viktigt att kunna lite om mycket men jag har upptäckt att det är en styrka att behärska både bredd och djup. Det finns mycket att lära sig inom energibranschen och genom föreläsningarna som jag och mina kollegor i andra kommuner gör når vi ut till många.

Höstens föreläsningstillfällen

23 september Ventilation och solceller, kl. 18.00-19.45

6 oktober Elbilar och elcyklar, kl. 18.00-19.45

28 oktober kl. 18.00-19.45
Uppvärmning i villan – anmälningsformulär


Energi- och klimatrådgivaren Caroline Wendel står framför elcykel.

En av höstens föreläsningar handlar om elbilar och elcyklar, Caroline Wendel cyklar ibland elcykel i tjänsten när hon ska ut på uppdrag.