Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun banar väg för modern arbetsplats

I dagarna samlades tjänstepersoner och politiker i Osby kommun för att dela erfarenheter och lärdomar av pandemin, med fokus på kommunen som arbetsplats. Några av de viktiga frågor som berördes var digitalisering, distansarbete och hållbart ledarskap i ”det nya normala”.

Hur säkerställer vi en hållbar arbetsmiljö och ett gott ledarskap vid distansarbete? Hur ser vi till att alla medarbetare får rätt digitala förutsättningar? Det var några av utmaningarna som lyftes när konsultbolaget Kairos Future hjälpte kommunen att reflektera över lärdomar och framgångar i ljuset av pandemin.

Min känsla efter den här dagen är att vi är med på banan. Pandemin är inte över, men vi har redan dragit väldigt många nyttiga lärdomar av den och arbetar nu för att anpassa oss efter utvecklingen och ligga i framkant. Jag är jättenöjd, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Dagens diskussioner ledde till en hel del förbättringsförslag att ta med in i den nya vardagen, när distansarbete och hybridmöten blir allt vanligare. Tidigare i veckan rapporterade vi att kommunen framöver ska möjliggöra regelbundet distansarbete för de medarbetare som vill och kan.

Efter det här året är vi rustade för att möjliggöra distansarbete i större utsträckning framöver, något som vi tror kommer att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säger Petra Gummesson.

Med på workshoppen var bland annat kommunens ledningsgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier och VD:ar från de kommunägda bolagen.

Det är viktigt att politiker, tjänstepersoner och bolag har en gemensam bild av nuläget och vägen framåt. Det känns bra att vi mer eller mindre är överens om hur vi ska möta framtidens utmaningar och möjligheter, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Bild