Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Han blir kommunens nya förvaltningschef för miljö och bygg

Nu står det klart att Anders Skoog från Klippan axlar rollen som kommunens förvaltningschef för miljö och bygg. Att fortsätta digitalisera, öka tillgängligheten och förbättra arbetskulturen ser han som sina viktigaste uppdrag framöver.

Byggnadsinspektör, plan- och bygglovschef och geodatachef. Det är några av titlarna Anders Skoog har haft de senaste 14 åren. Anders är den 50-åriga brottningsintresserade skåningen som från och med den 13 december leder den nya miljö- och byggförvaltningen i Osby kommun.

- De största utmaningarna jag ser är att jobba vidare med digitaliseringen, tillgängligheten för invånarna och den interna kulturen. Men jag ser det mer som möjligheter, säger Anders.

Det som lockade Anders med tjänsten var hans positiva bild av kommunen. Som brottningstränare har han varit engagerad i flera tävlingar i Osby.

- Jag ser även stora utvecklingsmöjligheter och tror att jag kan bidra med mycket i den nya förvaltningen. Jag har lång erfarenhet av att leda förändring och utveckling och det är det jag tycker är roligast.

Sitt ledarskap beskriver han som pragmatiskt och lösningsfokuserat. Anders betonar också att han värdesätter relationer och arbetskultur högt.

- Mötet med människor är det allra viktigaste, både med medarbetare, politiker, företagare och invånare.

Kommundirektören Petra Gummesson är mycket positiv till rekryteringen och ser fram emot att samarbeta med Anders.

- Som förvaltningschef kommer han att ingå i kommunens ledningsgrupp och vara delaktig i övergripande frågor för kommunen, till exempel det fortsatta arbetet inom digitalisering, kompetensförsörjning, trygga boendemiljöer och psykisk hälsa.

Miljö- och byggnämndens ordförande Torsten Johansson hälsar Anders varmt välkommen till miljö och bygg.

- Han har gjort ett mycket gott intryck och jag har fullt förtroende för att han kommer att leda och utveckla förvaltningen framåt med våra företag och invånare i fokus.

Bild