Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Uppdraget som god man

Att vara god man åt någon annan är ett uppdrag som man anmäler sitt intresse till hos överförmyndarverksamheten i kommunen. Huvudmannen, alltså den man hjälper som god man, kan vara en person med någon psykisk funktionsvariation eller diagnos som gör att personen behöver stöd.

Oftast är det ekonomin som huvudmannen behöver hjälp med att hantera, men det kan också handla om ett behov av hjälp med myndighetskontakter, att söka pension, ekonomiskt bistånd, sjukersättning, en ny bostad och olika avtalsskrivningar.

Det finns också personer som har sjukdomar som gör att den kognitiva förmågan inte fungerar, vilket gör att man inte längre kan fatta beslut på grund av det. Det kan också handla om personer som är äldre som inte längre kan skriva eller prata, personer som har försvagat hälsotillstånd och behöver hjälp.

Vad kan uppdraget som god man ge dig?

  • Ett ekonomiskt arvode som ersättning för ditt uppdrag.
  • Utbildning och stöd genom Överförmyndarverksamheten.
  • Ett meningsfullt uppdrag där du hjälper en annan människa som behöver stöd.
  • Möjlighet att göra en stor skillnad för den person du företräder

Osby kommun söker fler som kan vara gode män åt kommuninvånare som har behov av hjälp. För att passa för uppdraget behöver du ha tid och vilja att hjälpa en medmänniska.

Låter det här intressant tar vi gärna emot din intresseanmälan Pdf, 2 MB.

Läs gärna mer om vad uppdraget som god man innebär

Kvinna sitter vid dator och läser ett dokument som syns på skärmen, det är en räkning.