Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rörelsekul startar upp efter sommaruppehåll

Eftersom alla grundskolor i Osby kommun arbetar med rörelsesatsning vill vi utöka elevenas möjlighet att motionera efter skoltid, därför startar Rörelsekul återigen.

- Osby kommun fortsätter sin satsning på Rörelsekul och har efter sommaruppehållet startat upp på tre grundskolor i Osby. Vår förhoppning är att även kunna starta upp på Killbergsskolan och Örkenedsskolan, säger fritidsutvecklare Ylva Kronblad och tillägger att för att detta ska bli möjligt söker vi ungdomsledare i åk 9 eller gymnasiet som helst bor på någon av orterna.

Konceptet Rörelsekul innebär att barnen får genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med ledare som är från årkurs 9 eller gymnasiet. Ledarna har utbildats inom ledarskap/rörelseförståelse och har som målsättning att skapa en miljö där barnen kan, vågar och vill delta i fysiska aktiviteter.

Aktiviteterna är utomhus och följer gällande rekommendationer och restriktioner. Vid regn finns möjlighet att gå in i sporthall eller gymnastiksal.

Schema för Rörelsekul

Onsdagar klockan 16–17
Hasslarödsskolan: Vecka 37, 40, 43, 46, 49
Klockarskogsskolan: Vecka 38, 41, 44, 47, 50
Parkskolan: Vecka 39, 42, 45, 48, 51

Alla elever i årkurs F-6 (även de som ej går på fritids)är välkomna att delta i Rörelsekul, på den skola de går på! För de som kommer på fritiden skall anmälningsblankett fyllas i av vårdnadshavare.

Har du några frågor eller vill bli ledare?

Kontakta fritidsutvecklare ylva.kronblad@osby.se


Siluetter hoppar mot färgglad bakgrund. Texten Rörelsekul finns i bild.