Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget 2022 klubbad i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen klubbade under onsdagen igenom ett förslag till budget för år 2022 och flerårsplan för 2023-2024. Det är Alliansens budgetförslag som nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Budgetförslaget innebär bland annat satsningar på arbetsmarknadsinsatser, äldreomsorgen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom LSS ska tillskottet främst gå till driften av det nya boendet Hemgården som beräknas stå klart sommaren 2022.

Några andra stora kommande investeringar är den nya förskolan i Killeberg, nya skolor i Killeberg och Lönsboda, samt ett blåljushus och en ny ishall i Osby.

Hela budgeten är på cirka 773 miljoner kronor. I Alliansens förslag budgeteras ett litet överskott på 1,7 miljoner kronor, medan Socialdemokraternas förslag var en så kallad nollbudget där överskottet istället skulle gått till barn- och utbildningsförvaltningen.

Det känns bra att vi är så pass överens över blocken. Det enda som skiljer förslagen åt är att vi i Alliansen tycker att det är eftersträvansvärt med ett litet överskott som kan användas till kommande investeringar, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten för år 2022 ska beslutas i kommunfullmäktige den 27 september.

Sedlar på ett bord.