Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya badvattenprover har tagits i augusti

Aktuella vattenprover visar att badvattnet vid Osbysjön Spegeldammen återigen är tjänligt. Däremot bör man inte bada vid Sjöängen då vattenproverna visar att vattnet där är otjänligt.

Prover tas regelbundet vid kommunens badplatser för att säkerställa att vattenkvalitén är hög.

Osby kommun avråder från bad vid Sjöängen eftersom vattnet där är otjänligt och det finns redan informationsskyltar uppsatta vid platsen om det.

Vattenprover vid Spegeldammen, Vesljungasjön, Hjärtasjön och Osby camping visar att vattnet där är tjänligt och går bra att bada i.

Var alltid försiktig

Var du än badar ska du räkna med att vattnet tillfälligt kan vara förorenat av bakterier eller alger. Det är därför klokt att alltid vara försiktig och undvika att svälja badvatten.


Bild på stranden vid Hjärtasjön.

Badvattnet i Hjärtasjön går bra att bada i.