Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsa och omsorgs stiftelser 2021

Inom hälsa- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
finns medel för utdelning ur följande stiftelser.

Sociala samfonden för f d Örkeneds kommun

Bidrag åt behövande barn samt sjuka eller äldre personer inom den del av Osby kommun, som omfattar Örkeneds församling.

Ansökan och handlingar som visar att sökanden uppfyller kraven enligt ovan insändes till Osby kommun, Hälsa och välfärd, 283 80 Osby senast den 31 oktober 2021.

Ansökningsblankett kan beställas på tel 0479-52 80 00.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kontaktcenter tel 0479-52 80 00