Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Genom gott samarbete löser vi sommarbemanningen

Inför sommaren fanns en oro att bristen på sjuksköterskor kunde ställa till det inom vård och omsorgen. Tack vare våra fantastiska medarbetare – gamla och nya – har sjuksköterskebemanningen fungerat bättre än väntat.

- Vi har fantastisk personal inom Osby kommun, konstaterar Helena Ståhl som är förvaltningschef för Hälsa och omsorg.

Hon berättar att den ordinarie personalen har ställt upp och tagit ett stort ansvar för att arbetet ska kunna flyta på. Samtidigt har kommunen haft stor nytta av de pensionerade sjuksköterskor som hoppat in under sommaren och bidragit till verksamheten med sin erfarenhet.

Utöver pensionerade sjuksköterskor har även de chefer inom förvaltningen som är legitimerade sjuksköterskor och medicinskt ansvarige sjuksköterskan, MAS, gått in och jobbat som sjuksköterskor.

Ionela Cojanu som är enhetschef för sjuksköterskorna uttrycker stor tacksamhet för alla de sjuksköterskor och chefer som på olika sätt hjälper till att få sommaren att flyta på och säkra att vårdtagarna får den hjälp de behöver.

- Det är nyttigt att gå in som sjuksköterska. Man får träffa vårdtagarna och vara närvarande för personalen, säger Ionela.

Även bland omvårdnadspersonalen sker ett fantastiskt arbete för att täcka upp för de kollegor som har semester så att all vårdpersonal kan få en välförtjänt semester efter ett tufft år. Stort tack till alla medarbetare och chefer som hjälpt till och täckt upp för varandra den här sommaren.


Tillsammans är vi Osby kommun.

Tillsammans är vi Osby kommun.