Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nytt råd ska öka tryggheten i kommunen

Nu står det klart att ett nytt råd ska starta upp i Osby kommun. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Osby kommun vill arbeta ännu mer aktivt och fokuserat med att förebygga brott och göra kommunen till en ännu tryggare plats att bo och vistas på. Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) ska starta upp i höst.

Lokala BRÅ kommer att bestå av politiker, tjänstepersoner och representanter från polisen. Rådet ska arbeta systematiskt med att ta fram lägesbilder och konkreta trygghetsskapande åtgärder.

Aktiv samverkan för ökad trygghet

Fjolårets trygghetsmätning i kommunen visade att medan den faktiska brottsligheten minskar, ökar den upplevda otryggheten bland invånarna. Tillsammans med polisen skrev kommunen i april månad under ett medborgarlöfte, som ett led i att utveckla samverkan kring brottsförebyggande arbete. Det nya rådet blir ytterligare ett led i arbetet med att öka tryggheten i kommunen.

Med det lokala brottsförebyggande rådet vill vi skapa en ännu tryggare vardag för alla våra invånare. Även om brottsligheten minskar ser vi att det finns en oro hos invånarna, och det är viktigt att vi lyssnar på den oron, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Det nya rådet startar upp i september och ersätter Rådet för trygghet och hälsa.

Äldre par sitter på en bänk i en park. Mannen har sin arm runt kvinnan.