Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Smittsäkra aktiviteter för barn och unga i sommar

Sommaren är här och därmed tillkommer sol, bad och härliga aktiviteter för barn och unga i Osby kommun. På grund av det rådande läget med pandemin arbetar kommunen aktivt för att alla kommunala aktiviteter som erbjuds ska vara så smittsäkra som möjligt.

Även detta år har hittills präglats av restriktioner och rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19. Det är fortfarande viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar för att hålla smittspridningen nere.

Under sommaren kommer kommunens förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och övriga verksamheter som anordnar aktiviteter för barn och unga utgå från rekommendationer från Smittskydd Skåne. Detta innebär bland annat att så många aktviteter som möjligt ska ske utomhus, kombinerat med ett mindre antal inomhus.
Grunden i alla aktiviteter är att fortsätta ta hänsyn, tvätta händerna och stanna hemma vid allra minsta symtom.

- Till följd av den minskade smittspridningen i samhället kan vi införa vissa lättnader, men det är fortfarande viktigt att alla fortsätter att hålla i och hålla ut och ta ett gemensamt ansvar, säger Eva Andersson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Bild