Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens hållbarhetsarbete tar stora kliv framåt

Osby kommun har kommit långt i omställningen till fossilbränslefritt de senaste åren. Bland annat ökade andelen fossilbränslefria drivmedel från 18 till 44 procent mellan år 2019-2020.

Klimatredovisningen för år 2020 fastslår att kommunens satsningar på hållbarhet ger resultat! Under fjolåret skedde avsevärda förbättringar vad gäller omställningen till fossilfri uppvärmning, elanvändning och transport.

Ett axplock av framsteg:

  • Ungefär en tredjedel av kommunens fordon drivs nu med el eller med det förnybara bränslet HVO100.
  • Andelen solel ökar och under 2020 sattes solcellsanläggningar i drift vid de nya förskolorna i kommunen, Rönnegården och Skogsgården.
  • Mellan 2018 och 2020 minskade energianvändningen för kommunorganisationen med i genomsnitt 13 procent, huvudsakligen av el och värme.

Läs klimatredovisningen i sin helhet under rubriken Dokument.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild