Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tyck till om Osby kommuns nya klimat- och energiplan!

En ny klimat- och energiplan höjer ribban för kommunens klimatarbete ytterligare. Nu kan du som invånare lämna synpunkter på planen fram till den 31 augusti.

Fossilbränslefri kommun

Att minska miljöpåverkan och skapa en hållbar kommun med nästkommande generationer i åtanke är ett arbete som har pågått under lång tid. Med den nya klimat- och energiplanen höjs ambitionerna för Osby kommuns klimatarbete.

I planen, som förväntas styra kommunens klimatarbete fram till år 2030, finns bland annat målet att kommunen ska bli helt fossilbränslefri. Två andra mål är att koldioxidutsläppen ska minska med 80 procent jämfört med år 1990, och produktionen av el från solceller öka till 5 procent av behovet av elektricitet i kommunen.

Lämna synpunkter

Nu har allmänheten möjlighet att tycka till om planen. Eventuella synpunkter och anmärkningar ska skickas in skriftligen med namn och adress. Handlingen ska ha inkommit senast den 31 augusti 2021 via e-post till samhallsbyggnad@osby.se eller via brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Osby kommun, 283 80 Osby. Ange Dnr SBN/2021:112 i mejlet eller brevet.

Efter eventuell justering ska planen beslutas i samhällsbyggnadsnämnden och så småningom i kommunfullmäktige.

Vill du veta mer?

Eventuella frågor besvaras av projektledare Lennart Erfors via telefon 079-341 09 06 eller e-post lennart.erfors@osby.se.