Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förändringar i skolskjutsen

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förändringar i Skolskjutsreglementet. Förändringarna innebär att det inte längre går att ansöka om en åkning i mån av plats.

Beslutet fattades den 18 maj och är i enlighet med Skollagen med hänsyn till likvärdighet och osäkerheten kring tillgången av bussar, som förmånen skapar.

Förändringen i Skolskjutsreglementet gäller från och med den 1 juli.

Skolskjuts - Osby kommun