Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbetsmiljöarbete ger resultat – så engagerade är kommunens medarbetare

Kunskapen och engagemanget inom arbetsmiljöfrågor är stort bland medarbetarna i Osby kommun. Det visar den senaste uppföljningen av satsningen på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbete för en god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö för kommunens viktigaste resurser – medarbetarna – är a och o. Därför arbetar Osby kommun systematiskt med att förbättra arbetsmiljön både fysiskt, organisatoriskt och socialt. Varje år följs detta arbete upp för att kunna åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön.

Slutsatsen av 2020 års uppföljning är att det finns kunskap, engagemang och framförallt genomförande av arbetsmiljöinsatser i organisationen. I den enkät som chefer och skyddsombud har fått besvara framgår det att rutiner för riskbedömning, anmälan av olycksfall och tillbud fungerar väl.

Flertalet av enkätfrågorna har fått ett medelvärde över fyra på en femgradig skala, vilket ses som mycket positivt.

Årets resultat visar att kommunen är på rätt väg och att arbetet fungerar mycket väl, men vi strävar givetvis efter att bli ännu bättre och kommer arbeta vidare med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt, säger HR-chef Anna Olsson.

Hållbart medarbetarengagemang

I december presenterades resultatet av en annan undersökning, då med fokus på medarbetarnas engagemang. Medarbetarenkäten visade att kommunens anställda känner motivation i sitt arbete och att de är nöjda med ledarskapet i organisationen.

Både motivation, ledarskap och styrning fick toppbetyg, det är fantastiskt roligt! Jag är så stolt över att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt, för det är det verkligen, säger kommundirektör Petra Gummesson.

Kontakt

  • Anna Olsson
    HR-chef
    0479-52 82 13
    anna.olsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild