Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen ska äga alla sina fastigheter

Osby kommun ska investera i och bygga alla sina fastigheter. Att äga istället för att hyra blir klart billigast på sikt, och pengarna kan därmed gå till andra viktiga verksamheter.

Genom kalkyler har vi sett att vi sparar mycket pengar på sikt genom att bygga och äga våra fastigheter, så som skolor, äldreboenden och ishallar, säger Lotte Melin (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har nyligen gått igenom hela fastighetsbeståndet och beslutat att vissa byggnader ska rivas, andra ska renoveras och nya ska byggas. Bland de kommande byggprojekten finns bland annat skolor, ishall och blåljushus.

Satsningen, som ska leda till billigare och bättre byggnader, går under namnet Värdeskapande fastighetsförvaltning.

Vi har bestämt att vi ska äga alla våra fastigheter själva, ett väldigt bra politiskt beslut att ha i ryggen, säger Lotte Melin (C).

Alternativet, att hyra lokaler, hade blivit mycket dyrare på sikt.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att hyra fastigheter på lång sikt, så det är en mycket bra satsning, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringarna beräknas till 950 miljoner kronor, men på 30 års sikt ska detta spara netto 600 miljoner skattekronor.

Genom att spara in pengar med en god fastighetsförvaltning kan ännu mer av kommunens pengar gå till andra delar av den kommunala verksamheten, så som skola och vård och omsorg.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild