Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så har pandemin påverkat Osby kommuns klimatarbete

Covid-19 har påskyndat Osby kommuns klimatomställning. Den mest påtagliga effekten är att längre tjänsteresor nästan försvunnit och ersatts av digitala möten.

Det är svårt att veta hur mycket av vårt förändrade beteende som kommer att kvarstå när pandemin lagt sig, men oavsett är det glädjande att se hur snabbt omställningen till digitala möten har skett, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef.

Kraftig minskning av längre tjänsteresor

Under år 2020 minskade kommunens flygresor med 99 procent och långa tågresor med 69 procent. Samtidigt har användningen av digitala möten exploderat. I kommunen funderar man nu som bäst på hur man kan dra nytta av digitaliseringen och undvika onödiga resor framöver.

Nästan fossilbränslefria

Osby kommun har kommit väldigt långt när det gäller att fasa ut fossila bränslen ur el, värme, drivmedel och tjänsteresor. Nu återstår arbete med att ytterligare minska andelen fossila drivmedel och öka antalet eldrivna fordon.

Kommunen kommer även att undersöka hur upphandlingar kan bidra till att minska utsläppen från exempelvis entreprenader, livsmedel och förbrukningsmaterial. Genom att undersöka klimatpåverkan från fler delar av verksamheten kan kommunen ta nästa kliv i arbetet.

Att ställa skarpa klimatkrav på leverantörer är till exempel en viktig del, säger Magnus Strand, hållbarhetsspecialist på kommunens inköpscentral.

I rapporten Nästan Fossilbränslefria kan du läsa hur Osby kommun och tio andra skånska kommuner arbetar för att minska sina klimatutsläpp och bli fossilbränslefria.

Läs rapporten:

Nästan fossilbränslefria - rapport

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild