Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolbyggen går framåt – snart upphandling

Två nya skolor och en ny förskola är på gång i Osby kommun. Snart är det dags för upphandling och förhoppningen är att byggnaderna ska stå klara hösten 2023.

I Killeberg väntar en ny förskola, en ny F-6-skola och en ny idrottshall. Samtidigt ska Lönsbodas F-9-skola, Örkenedsskolan, ersättas av en ny byggnad.

Under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 maj beslutade man att gå vidare med alla fyra byggprojekt. Killebergsprojekten ska ut på upphandling i juni och Örkenedsskolan i september.

Den nya grundskolan i Lönsboda kommer att placeras intill Skogsgårdens förskola.

- Det finns många fördelar med att grundskolan hamnar nära förskolan. Det blir en bättre trafik- och parkeringslösning och en bättre gångväg till skolmatsalen för eleverna. Här finns också intresse för att anlägga fler idrottsanläggningar i anslutning till simhallen och sporthallen, så det kan bli ett fantastiskt område, säger Lotte Melin (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Just nu arbetar kommunen utifrån att samtliga byggnader ska vara inflyttningsfärdiga hösten år 2023.

Viktigt med hållbara byggnader

Osby kommun satsar mer och mer på klimat- och miljöfrågor, något som är särskilt viktigt vid nybyggnationer. En av kommunens senaste satsningar är att bygga ännu bättre och billigare byggnader samtidigt som vi sparar energi. Det innebär bland annat att skolorna kommer använda el från solceller, samt värme och kyla från borrhål. Alla system drivs så energisnålt som möjligt utan att ge avkall på komfort.

Vi kommer att ställa höga krav på hållbarhetstänket i de här upphandlingarna. Det är viktigt att byggnationerna går i linje med kommunens mål och satsningar inom hållbarhet, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Den nuvarande skolan i Killeberg