Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun och polisen skriver under medborgarlöfte

Kommunen och polisen är eniga – för att effektivt förebygga brott och öka invånarnas trygghet krävs samverkan. Idag skrev parterna under ett gemensamt medborgarlöfte.

Samverkan mot otrygga miljöer, trafikbrott och droganvändning

Polisens senaste trygghetsmätning i Osby kommun visar att brottsligheten minskar, samtidigt som invånarnas upplevda otrygghet ökar. Både polisen och kommunen ser allvarligt på den ökade oron. För att möta problemet krävs ett planerat och aktivt brottsförebyggande arbete där polis och kommun står sida vid sida.

Med 18 konkreta löften till kommunens invånare ska kommunen och polisen tillsammans öka tryggheten.

Jag ser mycket positivt på att vi utvecklar vår samverkan med polisen. Genom medborgarlöftet kommer kommunen tillsammans med polisen att utföra insatser som är riktade direkt till invånarna och deras upplevelse av tryggheten, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ett axplock av löften:

  • Osby kommun lovar att verka för fler trygga vuxna ute på kvällar och helger, åtgärda miljöer som upplevs som mörka och otrygga och arbeta med hastighetssänkande åtgärder.
  • Polisen lovar att jobba med sin synlighet, intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella och utföra riktade insatser mot trafikbrott.
  • Osby kommun och polisen lovar att tillsammans arrangera minst en medborgarvandring och inleda arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).

Viktigt att lyssna på invånarna

Medborgarlöften innehåller konkreta aktiviteter med fokus på de största lokala problemen enligt invånarna själva.

När vi har tagit fram löftena har vi lyssnat på vad invånarna behöver för att känna sig trygga och säkra. Det är viktigt att de som bor i kommunen får vara delaktiga och ha inflytande över polisens inriktning, säger Veronica Gustafsson, kommunpolis.

Löftena är en förlängning av polisens och Osby kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Kommunen och polisen är helt överens om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Osby kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas på. Medborgarlöftet är en viktig överenskommelse med våra invånare i fokus, säger kommundirektör Petra Gummesson.


Läs medborgarlöftet i sin helhet:

Medborgarlöfte 2021 Pdf, 1000 kB.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och kommunpolisen Veronica Gustafsson gör armbågshälsning utanför poliskontoret i Osby.